Kinh tế

Những thành công khi áp dụng thương mại điện tử


Ở Việt Nam, có rất nhiều website công bố mình làm TMĐT, nhưng thực chất, có rất ít webiste làm TMĐT theo đúng nghĩa. Với Pacific Airlines từ khi triển khai thương mại điện tử một cách toàn diện vào ngày 13/02/2008, thương mại điện tử giải quyết được trọn gói vấn đề từ giới thiệu sản phẩm – dịch vụ, mua –...

Tin Tức

Lập website để làm thương mại điện tử


  Kết quả điều tra hơn 1.000 doanh nghiệp (DN) trên toàn quốc của Vụ Thương mại điện tử (Bộ Thương mại) cho thấy, số máy tính trung bình tại mỗi DN lên tới 17,6 và trung bình cứ 6,3 người có một máy tính; tỉ lệ DN đã kết nối Internet là 92%; nhiều lớp...

Marketing

Xây dựng chiến lược marketing quốc tế


  Lựa chọn thị trường mục tiêu: Sau khi đã nghiên cứu và phân tích marketing quốc tế một cách kỹ càng, bước tiếp theo phải làm trong mô hình hoạt động marketing quốc tế là lựa chọn thị trường mục tiêu. Dựa vào các yếu tố đã nghiên cứu ở trên, lúc này...

Tin Tức

Công tác nhân lực cho việc triển khai bán vé điện tử ở Pacific Airlines


Để triển khai thành công thương mại điện tử, Pacific Airlines phải có sự chuẩn bị kỹ về nguồn nhân lực. Ban lãnh đạo Pacific Airlines xác định nhân lực cho thương mại điện tử bao gồm Nhân lực cho triển khai hệ thống ban đầu: đây là những nhà tư vấn trong...

Kinh tế

Vấn đề bản gốc và thương mại điện tử


  Vấn đề “bản gốc” có liên quan chặt chẽ đến vấn đề “chữ ký” và “văn bản” trong môi truờng kinh doang điện tử. Bản gốc thể hiện sự toàn vẹn của thông tin chứa đựng trong văn bản. Trong môi trường giao dịch qua mạng thì...

Kinh tế

Doanh thu BHTT của CT thiết bị công nghiệp đa ngành


Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì cần phải tạo...

Read Article
Ngân hàng ưu tiên ACB là gì, Điều kiện để mở tài khoản ngân hàng ưu tiên ACB
Tài Chính - Ngân Hàng
Tài Chính - Ngân Hàng

Ngân hàng ưu tiên ACB là gì, Điều kiện để mở tài khoản ngân hàng ưu tiên ACB


Khi là một cá nhân có tài sản đáng kể hoặc một chuyên gia có thu nhập cao, việc có một trải nghiệm ngân hàng phù hợp với nhu cầu và sở thích riêng của bạn là rất quan trọng. ACB, hoặc Ngân hàng Thương mại Á Châu, cung cấp dịch vụ...

Read Article
Cách tính chi phí quản lý Doanh nghiệp: Hướng dẫn đơn giản và các lỗi sai dễ mắc phải
Tài Chính - Ngân Hàng
Tài Chính - Ngân Hàng

Cách tính chi phí quản lý Doanh nghiệp: Hướng dẫn đơn giản và các lỗi sai dễ mắc phải


Quản lý chi phí trong doanh nghiệp là một phần quan trọng của việc đảm bảo sự bền vững và hiệu quả trong kinh doanh. Đặc biệt, việc tính toán chi phí quản lý doanh nghiệp đòi hỏi sự chặt chẽ và sáng suốt để đảm bảo rằng tài chính...