Kinh tế

Doanh thu BHTT của CT thiết bị công nghiệp đa ngành


Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.

Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì cần phải tạo ra nhiều doanh thu, nhiều lợi nhuận. Qua nhiều năm hoạt động trên thương trường, công ty TNHH thiêt bị công nghiệp đã đạt được những con số đang kể. Thể hiện là tốc độ tăng doanh thu của công ty từ việc bán hàng trực tiếp trong những năm gần đây luôn có xu hướng tăng và tăng cao: tốc độ tăng của năm 2006 và 2007 so với năm 2005 lần lượt là 139,9 và 204,7. Chỉ trong 2 năm từ năm 2005 đến 2007 công ty đa đưa doanh thu tăng lên gấp đôi.

Dù mới chỉ đạt 8.053,3 triệu VNĐ năm 2005, thì sau 1 năm đã tăng lên 11.268,4 triệu VNĐ và tăng nhanh trong nưm 2007, đạt 16.488,2 triệu VNĐ. Nguyên nhân khiến doanh thu tăng cao như vậy là do nhu cầu các doanh nghiệp trong năm 2007 (đánh dấu Việt Nam gia nhập WTO) là cao. Thể hiện là có rất nhiều các công trình cầu đường, các toà nhà cao tầng, khu chung cư mọc lên. Theo thống kê cho thấy, phần giá trị thiết bị máy móc lắp đặt vào công trình thể hiện phần tham gia của ngành chế tạo máy ở đây chiếm từ 30-52% (cho công trình sản xuất), và 0-15% (cho công trình phi sản xuất).

 

Kinh tế
Phân loại quảng cáo
Kinh tế
Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam
Kinh tế
Cơ sở lí thuyết của làm sạch nước mía