Du học

Nội dung của kế hoạch cuộc đời


Bản thân người lập kế hoạch là ai và đang ở đâu – Đây là những hiểu biết tổng quan về chính bản thân mỗi người, hiểu sứ mệnh, mục đích sống, điểm mạnh, điểm yếu… của cá nhân đó. Người lập kế hoạch muốn đi tới đâu – Quá trình đi tìm câu trả lời của câu hỏi này là quá trình người lập kế hoạch cuộc đời tìm hiểu về mục tiêu muốn hướng tới trong tương lai hay cái đích mà chính mình đang muốn đi tới. Làm thế nào để có thể đi tới đó – Nội dung trả lời của câu hỏi vừa nêu ra xoay quanh chương trình hành động và huy động nguồn lực để đạt được mục tiêu đặt ra. Sau khi trả lời câu hỏi này, người lập kế hoạch cuộc đời sẽ biết mình phải làm gì và làm như thế nào. Làm thế nào để luôn đi đúng hướng – Đây là nội dung người lập kế hoạch cần làm để có thể theo dõi và điều chỉnh quá trình thực hiện kế hoạch của mình. Trả lời câu hỏi này không hề dễ, tuy nhiên, câu trả lời của câu hỏi này giúp người lập kế hoạch trở nên linh hoạt hơn trong một môi trường biến động mà vẫn không đi lệch lại những nguyên tắc sống của mình.

Trong số những nội dung vừa nêu trên, người lập kế hoạch cuộc đời cần tập trung vào nội dung của phần một: Hiểu biết về chính bản thân mình và xác định mình đang ở đâu. Khi đã nhìn được vào tâm trí, hiểu biết những ham muốn và động lực của mình, mỗi cá nhân mới có thể đặt mục tiêu cho mình. Đồng thời, hiểu được bản thân cũng là nền tảng để mỗi người có động lực phát triển và luôn có sự lựa chọn đúng đắn để không đi lạc hướng.

Kế hoạch cuộc đời sẽ tồn tại kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, cả kế hoạch ngắn hạn hay dài hạn đều cần tập trung vào 10 lĩnh vực của cuộc sống, đó là:

Tri thức, sự phát triển Sự nghiệp, nghề nghiệp, công việc Tài chính, tiền bạc Gia đình, bạn bè, mối quan hệ xã hội Đóng góp xã hội Niềm đam mê, sự vui thích Tâm linh. Môi trường Tình cảm, các mối quan hệ trong cuộc sống Sức khỏe, thể thao

Đôi khi, các lĩnh vực nêu trên chồng lấp lên nhau. Vì vậy, mỗi cá nhân có thể kết hợp các phần trong kế hoạch cuộc đời mình.

 

http://riversidepalace.vn địa điểm tổ chức hội nghị ư, đừng lo lắng vì đã có chúng tôi.

Du học
Người xuất khẩu lao động được hỗ trợ vốn như thế nào