Kinh tế

Đánh giá tình hình BHTT của CT thiết bị công nghiệp đa ngành


Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp đa ngành là một công ty thương mại thuộc loại vừa và nhỏ, được thành lập trong một thời gian chưa phải là dài. Ngoài ra Công ty có hai cơ sở đặt ở hai Thành phố lớn và trung tâm của đất nước – trung tâm của mọi nền công nghiệp tiên tiến. Điều này giúp cho Công ty có được thị trường kinh doanh rộng lớn mang lại nhiều cơ hội cho Công ty. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có rất nhiều bật lợi cho Công ty vì có rất nhiều các đối thủ cạnh tranh cũng kinh doanh trên thị trường mà doanh nghiệp lựa chọn.

Trong 7 năm qua, Công ty đã biết phát huy những điểm mạnh của mình, từng bước đi lên nhằm đạt được những thành công trong hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu một cách vững chắc trên thị trường cạnh tranh về nhu cầu xây dựng, công nghệ hiên đại. Điều này đã được khẳng định qua các số liệu về tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần đây.

Mặt khác, ban giám đốc đã có những kế hoạch định hướng chiến lược đúng đắn, có định hướng phù hợp với thực tế của thị trường, những sản phẩm mà Công ty đưa ra đã thỏa mãn được nhu cầu của các doanh nghiệp khác, khách hàng khác trên thị trường và đem lại cho doanh nghiệp một khoản lợi nhuận khá cao. Doanh nghiệp không những đã có những phương án hoạt động bán hàng trực tiếp nhằm thu hút thêm các bạn hàng trên thị trường mà còn tạo nên uy tín cao, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng và phát triển uy tín của doanh nghiệp, khiến cho mạng lưới khách hàng ngày càng phát triển theo nhịp phát triển của đất nước.

Một điều không kém phần quan trọng đó là cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp. Việc đạt được hiệu quả kinh doanh như hiện tại cũng chính là phần nào thể hiện sự hợp lý của cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Doanh nghiệp.

 

Kinh tế
Sản phẩm của CT thiết bị công nghiệp đa ngành
Kinh tế
Quảng cáo báo chí
Kinh tế
Những thành công khi áp dụng thương mại điện tử