Tài Chính - Ngân Hàng

Cách tính chi phí quản lý Doanh nghiệp: Hướng dẫn đơn giản và các lỗi sai dễ mắc phải


Quản lý chi phí trong doanh nghiệp là một phần quan trọng của việc đảm bảo sự bền vững và hiệu quả trong kinh doanh. Đặc biệt, việc tính toán chi phí quản lý doanh nghiệp đòi hỏi sự chặt chẽ và sáng suốt để đảm bảo rằng tài chính của công ty được sử dụng một cách tối ưu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể về cách tính chi phí quản lý Doanh nghiệp và xác định những lỗi sai phổ biến cần tránh.

Cách tính chi phí quản lý Doanh nghiệp  

Hướng dẫn cách tính chi phí quản lý Doanh nghiệp

Phân loại chi phí quản lý

Việc đầu tiên để tính toán chi phí quản lý hiệu quả là phân loại các loại chi phí một cách rõ ràng. Dưới đây là một số loại chi phí quản lý phổ biến:

 • Chi phí nhân sự: Bao gồm tiền lương, lợi ích và bảo hiểm cho nhân viên quản lý và hỗ trợ.
 • Chi phí văn phòng: Gồm thuê mặt bằng, điện, nước, vật liệu văn phòng, máy tính và phần mềm.
 • Chi phí marketing và quảng cáo: Bao gồm chi phí quảng cáo, chi phí thiết kế và chi phí thương hiệu.
 • Chi phí hợp pháp và thuế: Bao gồm chi phí liên quan đến luật sư, tư vấn thuế và các khoản thuế phải nộp.

Phân loại theo đối tượng tiêu dùng

Sau khi xác định các loại chi phí quản lý, hãy phân loại chúng theo đối tượng tiêu dùng:

 • Chi phí quản lý cấp cao: Gồm lương giám đốc điều hành và chi phí liên quan đến chiến lược kinh doanh.
 • Chi phí quản lý cấp trung: Bao gồm chi phí cho nhóm quản lý trung ương, bao gồm lương của quản lý bộ phận và chi phí hoạt động.
 • Chi phí quản lý cấp thấp: Liên quan đến các hoạt động hàng ngày, bao gồm chi phí của nhân viên thấp cấp và các chi phí hoạt động cụ thể.

Sử dụng công cụ kế toán và phần mềm quản lý tài chính

Để thực hiện tính toán chi phí quản lý một cách chính xác, sử dụng các công cụ kế toán và phần mềm quản lý tài chính. Việc này giúp bạn theo dõi và ghi nhận chi phí một cách dễ dàng và tự động.

Thực hiện theo chu kỳ

Tính toán chi phí quản lý cần được thực hiện đều đặn theo chu kỳ như hàng tháng, quý hoặc năm. Dựa vào đó doanh nghiệp có thể duyệt xét và tạo dự đoán tài chính cho tương lai.

Sử dụng dữ liệu để đánh giá và tối ưu hóa

Cuối cùng, sử dụng dữ liệu chi phí để đánh giá hiệu suất và hiệu quả của các hoạt động quản lý doanh nghiệp. So sánh chi phí với các chỉ số hiệu suất kinh doanh giúp bạn tối ưu hóa tài chính và đảm bảo rằng chi phí đóng vai trò trong việc tạo giá trị.

5 bước đơn giản để tính chi phí quản lý Doanh nghiệp

Như vậy, cách tính chi phí quản lý Doanh nghiệp đã được nêu ở phần trên. Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết hơn thì hãy tham khảo bài viết dưới đây.

>>> Xem thêm: Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì? Và cách tính chi phí quản lý doanh nghiệp 

Các lỗi sai trong cách tính chi phí quản lý Doanh nghiệp

Các lỗi sai cần tránh khi tính chi phí quản lý doanh nghiệp

Các lỗi sai cần tránh khi tính chi phí quản lý doanh nghiệp  

Trong quá trình tính toán chi phí quản lý, cần tránh những lối sai sau:

 • Không xác định rõ loại chi phí.
 • Bỏ qua chi phí ẩn.
 • Không cập nhật thông tin định kỳ.
 • Không theo dõi chi phí theo dự án hoặc bộ phận.
 • Không sử dụng phần mềm quản lý tài chính.
 • Không đánh giá hiệu suất chi phí.
 • Không thực hiện điều chỉnh khi cần.
 • Không duyệt xét và đánh giá chi phí.

Để tránh những lỗi sai trên, doanh nghiệp cần thiết lập quy trình chặt chẽ để theo dõi và có quy trình chuẩn xác. Điều này sẽ giúp đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong việc quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp.

Tính toán chi phí quản lý doanh nghiệp đòi hỏi sự chính xác và sự quan tâm đặc biệt đối với chi tiết. Việc hiểu cách phân loại, theo dõi và đánh giá chi phí giúp doanh nghiệp duy trì sự cân đối tài chính và đảm bảo tạo ra giá trị cho khách hàng và cổ đông. Tránh những lỗi sai phổ biến trong quá trình này sẽ giúp bạn đi đúng hướng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp của mình.

Tài Chính - Ngân Hàng
Cách thanh toán tiền điện online không mất phí tại TNEX
Tài Chính - Ngân Hàng
Mở tài khoản doanh nghiệp online: Sự đổi mới trong kinh doanh
Tài Chính - Ngân Hàng
Khám phá cách đăng ký thẻ ngân hàng online miễn phí tại TNEX