Tin Tức

Thiết bị dệt may


Thiết bị công nghệ kéo sợi: trong những năm gần đây, các nhà máy trên địa bàn liên tục đầu tư hiện đại hoá các thiết bị kéo sợi các loại của mình đã nâng cấp đáng kể chất lượng sợi. Các loại sợi được sản xuất hiện nay bao gồm: sợi ringspun, sợi OE dùng để dệt thoi và dệt kim và các loại sợi mộc dùng để làm chỉ may. Tuy nhiên, do trình độ tự động thấp và dây chuyền không đồng bộ, sợi chải thô được sản xuất chủ yếu. Chính vì vậy những công ty có nhu cầu sử dụng các sản phẩm sợi có chất lượng cao vẫn phải nhập khẩu. Đồng thời, chất lượng sợi chưa cao nên chất lượng vải chưa đáp ứng yêu cầu của ngành may. Cho dù đã hiện đại hoá, nhưng chất lượng sợi mới chỉ đáp ứng được ngành dệt thoi, chưa đáp ứng được ngành dệt kim. Trong khi đó, thị trường Mỹ lại là thị trường của dệt kim.

Thiết bị công nghệ nhuộm, hoàn tất: Hầu hết các thiết bị nhuộm-in- hoàn tất vải tập trung ở các nhà máy lớn. Tại TP.HCM đã hình thành và phát triển các xí nghiệp nhuộm loại nhỏ với công nghệ gián đoạn nhỏm phục vụ cho các cơ sở tư nhân kể cả dệt kim và dệt thoi. Chất lượng vải dệt thoi đã được nâng cấp nhờ trang bị thêm nhiều máy hoàn tất hiện đại. Tuy nhiên ngành dệt kim vẫn còn bị hạn chế do khâu nhuộm và hoàn tất chưa đạt yêu cầu.

 

Tin Tức
Lập website để làm thương mại điện tử
Tin Tức
Trang thiết bị công nghiệp
Tin Tức
Cơ cấu mặt hàng dệt may sản xuất và xuất khẩu