Kinh tế

Phân loại quảng cáo


Dựa vào tiêu chí phương tiện truyền thông thì quảng cáo có thể được chia thành

: thứ nhất là Quảng cáo in ấn: là các quảng cáo trên báo; Quảng cáo phát sóng : đó là trên các phương tiện phát thanh – truyền hình. Thứ hai là quảng cáo ngoài nhà (quảng cáo ngoài trời): đó là các panô, áp phích, biển quảng cáo. Hình thức quảng cáo này xuất hiện dọc các tuyến đường, ngay cửa các công ty, cửa hiệu, trên các phương tiện giao thông như trên xe buýt, taxi… Thứ ba là quảng cáo trực tiếp: hình thức quảng cáo này nhằm để bán hàng một cách trực tiếp, khách hàng mua sản phẩm chỉ việc gọi điện thoại hay email, sản phẩm sẽ được giao đến tận nơi.

Theo tiêu chí người tiếp nhận thì quảng cáo có thể được chia thành Quảng cáo người tiêu dùng: Đa số các quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo chí là các quảng cáo người tiêu dùng. Và Quảng cáo kinh doanh: có xu hướng tập trung vào các xuất bản phẩm chuyên dành cho kinh doanh, các tạp chí chuyên ngành hoặc bằng phương tiện thư trực tiếp giửi đến một tổ chức kinh doanh lớn hoặc một triển lãm thương mại.

Theo tiêu chí sự hồi đáp của người tiêu dùng, quảng cáo có thể được chia thành hai loại: quảng cáo hành động và quảng cáo nhận biết

: Quảng cáo hành động: có thể gây ra các hành động tức thời ở người tiếp nhận quảng cáo. Những quảng cáo thư đặt hàng và các quảng cáo báo chí có kèm các cuống yêu cầu cho người đọc là điển hình cho loại này. Và quảng cáo nhận biết: có mục đích lâu dài hơn, cố gắng xây dựng hình ảnh của sản phẩm hoặc sự quen thuộc với sản phẩm qua tên hoặc bao bì của nó.

Theo tiêu chí mục đích quảng cáo cũng chia thành hai loại

: Quảng cáo thương mại: là khuếch trương các hàng hóa, dịch vụ hoặc tư tưởng để kinh doanh với mục đích kiếm lợi nhuận, tiền bạc. Và quảng cáo phi thương mại: không nhằm mục đích kiếm lời. Quảng cáo được bảo trợ bởi một số tổ chức, một nhóm người …

Theo tiêu chí hình thức trình bày của quảng cáo chia quảng cáo thành ba loại: Thứ nhất là quảng cáo trình bày: là những quảng cáo được xây dựng và quảng cáo công phu trên báo chí, từ câu chữ tới hình ảnh minh hoạ, được đăng ở vị trí nổi bật trên trang báo để thu hút sự chú ý của người đọc. Thứ hai là quảng cáo rao vặt: là loại quảng cáo chỉ có ở phương tiện quảng cáo báo chí, được đặt ở các trang riêng và được xếp theo từng nhóm mặt hàng. Thứ ba là quảng cáo thông báo: là quảng cáo mà nội dung chỉ là các thông tin về mời dự lễ hội, tuyển nhân viên, bố cáo thành lập công ty…

Theo tiêu chí đối tượng khuếch trương trong quảng cáo có thể chia quảng cáo thành 2 loại: Quảng cáo sản phẩm: nhằm khuếch trương các hàng hoá, dịch vụ. Và quảng cáo phi sản phẩm: thường khuếch trương nhiệm vụ, triết lý của công ty, cơ quan hơn là một sản phẩm cụ thể.

 

Kinh tế
CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH NƯỚC MÍA
Kinh tế
Đặc điểm và quá trình phát triển thương mại điện tử Trung Quốc
Kinh tế
Vấn đề bản gốc và thương mại điện tử