Kinh tế

Quảng cáo báo chí


Quảng cáo trên báo chí tỏ ra hiệu quả hơn cả khi doanh nghiệp bán các sản phẩm với chu kỳ mua sắm ngắn và hướng tới đối tượng khách hàng quan tâm sát sao đến giá cả. Quảng cáo trên báo là hình thức quảng cáo được các doanh nghiệp sử dụng rất nhiều. Hầu hết các doanh nghiệp (96,8%) đều đã từng sử dụng hình thức này và có đến 93,5% các doanh nghiệp đang, cũng như dự định sẽ sử dụng phương thức quảng cáo này; 90,3% các doanh nghiệp sẵn sàng chi trả để duy trì quảng cáo trên báo/ tạp chí in trong thời gian lâu hơn so với các hình thức quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng khác như truyền hình, radio, internet.

Các sản phẩm báo chí thường được các doanh nghiệp sử dụng để đăng quảng cáo là báo Thanh niên (80,6%), Thời báo Kinh tế (83,9%), báo Lao động (74,2%), báo Tuổi trẻ (67,7%) và các báo/ tạp chí của các địa phương (74,2%). Các báo/ tạp chí chuyên về thể thao và các báo của ngành Công an được ít các doanh nghiệp lựa chọn để đăng quảng cáo hơn (chỉ dưới 30%).

Vị trí trên báo hay các ấn phẩm in thường được các doanh nghiệp lựa chọn để đặt quảng cáo là bìa 4 (45,2%), trang đặc biệt cạnh bìa (41,9%) và 2 trang ruột liền nhau (38,7%). Chỉ có 6,5% các doanh nghiệp chọn 2 trang ruột không liền nhau trên báo hoặc các ấn phẩm để in quảng cáo.

Kích cỡ quảng cáo trên báo hay các ấn phẩm in được các doanh nghiệp lựa chọn thường là khổ lớn. Hầu hết các doanh nghiệp đã từng quảng cáo trên báo hay các ấn phẩm in đều lựa chọn kích cỡ quảng cáo trên cả trang (96,7%). Tỷ lệ các doanh nghiệp lựa chọn kích cỡ quảng cáo trên 1/8 trang hoặc nhỏ hơn rất thấp, chỉ chiếm 3,3% số doanh nghiệp được hỏi. Trong các doanh nhiệp được điều tra, không có doanh nghiệp nào lựa chọn kích cỡ quảng cáo trên 1/8 trang báo hoặc các ấn phẩm in.

Như vậy, hình thức quảng cáo qua báo/ tạp chí được các doanh nghiệp sử dụng với mức độ cao. Tất cả các doanh nghiệp được điều tra đều sử dụng hình thức quảng cáo này với mức độ nhiều lần (45,2%) hoặc thường xuyên (54,8%). Khoảng 3/4 các doanh nghiệp được hỏi đã từng đăng quảng cáo của mình trên các báo Thanh niên. Hầu hết quảng cáo của các doanh nghiệp được đặt ở bìa 4 (45,2%), trang đặc biệt cạnh bìa (41,9%) hoặc 2 trang ruột liền nhau (38,7%) và kích cỡ chủ yếu mà các doanh nghiệp lựa chọn là cả trang (96,7%).

Quảng cáo trên các cơ quan báo chí địa phương cũng đã được sử dụng nhưng hiệu quả còn hạn chế. Để quảng cáo trên các báo địa phương rất cần có sự thay đổi nhằm đáp ứng với sự phát triển của nền kinh tế địa phương.

 

Kinh tế
Vấn đề bản gốc và thương mại điện tử
Kinh tế
Cơ sở lí thuyết của làm sạch nước mía
Kinh tế
Định hướng phát triển của ngành dệt may thành phố