Kinh tế

SẤ Y VÀ BẢO QUẢN ĐƯỜNG


* Mục đích và đặc điểm của quá trình sấy đường

Đường cát sau khi li tâm nếu rửa nước có độ ẩm w = 1,75%, trong trường hợp rửa hơi

độ ẩm là 0,5%, nhiệt độ 70 -800C

Sấy đường nhằm mục đích làm cho màu sắc thành phẩm được bóng sáng và đường

khô và không bị biến chất khibảo quản.

Quá trình sấy đường tương đối dễ vì tinh thể sacaroza không ngậm nước, chủ

yếu là tách ẩm trên bề mặt tinh thể. Vì vậy thiết bị sấy không phức tạp nhưng sấy xong, bắt

buộc phải làm nguội đến nhiệt độ trong phòng để tạo điều kiện tốt cho việc bão quản sau này.

Thiết bị sấy đường có loại máy sấy thùng quay nằm ngang và loại máy sấy đứng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

 

Hình 5.9. Thiết bị sấy thùng quay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.10. Thiết bị sấy đứng

 

3. BẢO QUẢN ĐƯỜNG:

Sau khi sấy và làm nguội, đường được vận chuyển bằng hệ thống băng tải sang các

phần loại rồi đến các phểu chứa đường, sau đó đóng bao và chở vào kho

Các hiện tượng có thể xảy ra khi bão quản đường

3.1.Đường bi ẩm :

Hiện tượng này thường xảy ra nhất và quan trọng nhất trong quá trình bão quản.

Không khí đi vào kho sẽ ngưng tụ trên bề mặt tinh thể đường làm cho đường bi ẩm

3.2. Đường đóng bánh:

Nguyên nhân chủ yếu là đường sau khi sấy chưa làm nguội đã đóng bao, khi gặp nhiệt độ

bên ngoài giảm đột ngột, lớp nước bão hòa quanh tinh thể đường có thể đạt đến quá bão hòa

 

 

 

75

 

sinh ra các tinh thể nước. Chúng liên kết với nhau dần dần tạo thành từng mãng đường, cũng

có thể do nhiều nguyên nhân khác nữ

3.3. Thành phần đường giảm

Nguyên nhân cũng do ẩm đường sinh ra. Vì khi bị ẩm đường dễ bị vi sinh vật xâm nhập

và có thể gây nên hiện tượng chuyển hóa đường.

3.4. Đường biến chất

Một số vi sinh vật và mốc làm biến chất đường như penicillium glaucum biến đường

thành axit butiric và axit lactic

Sau khi đường bị ẩm có nhiều loại nấm men làm đường bị chuyển hóa.

Các loại nấm mốc aspergillus có thể biến đường thành axit xitric hoăc axit axetic.

Các loại vi sinh vật này có sẵn trong mía trong quá trình sản xuất có thể không bị tiêu

diệt hoàn toàn, khi gặp nhiệt độ thấp và môi trường thích hợp chúng trở lại hoạt động, hoặc

do sự xâm nhập của chúng từ môi trường bên ngoài.

Để ngặn chặn hiện tượng này trong công nghệ chú ý làm sạch cám mía, không kéo dài

thời gian làm sạch và sấy khô các tinh thể đường.

 

 

 

 

Kinh tế
Những thành công khi áp dụng thương mại điện tử
Kinh tế
Khái quát thị trường điện từ
Kinh tế
Định hướng phát triển của ngành dệt may thành phố