Kinh tế

Mục đích của làm sạch nước mía trong sản xuất đường


Thông thường nước mía hỗn hợp (NMHH) có nồng độ chất khô hoà tan Bx = 13 -15%. Độ tinh khiết của nước mía hỗn hợp AP = 82 85%.

– Ngoài đường sacaroza, trong NMHH còn những chất không đường có tính chất lí hoá khác nhau, trong đó chất keo chiếm 1 tỉ lệ đáng kể (0,03 – 0,5%). Khi thao tác không bình thường, ví dụ, ở nhiệt độ cao, chất không tan biến thành chất tan, và như vậy làm tăng hàm lượng keo trong dung dịch.

 Hoạt động của vi sinh vật trong nước mía cũng tạo nên các chất keo khác nhau, đặc biệt levan và dextan.

 Chất keo gây nhiều ảnh hưởng không tốt đối với sản xuất đường: lọc nước mía, phân mật và kết tinh đường khó khăn, nước mía có nhiều bọt, giảm hiệu suất tẩy màu, tinh chế đường thô khó khăn

– Sự có mặt của những chất không đường trong nước mía dẫn đến sự bốc hơi, kết tinh đường khó khăn và không kinh tế.

– Chất không đường làm tăng độ hoà tan của đường sacaroza, tăng mật cuối, tăng tổn thất đường trong mật cuối.

– Trong nước mía còn có vụn mía, khi đun nóng chúng kết tụ lại.Tất cả những chất không đường đó cần loại ra khỏi nước mía hỗn hợp.

– Nước mía hỗn hợp có tính axit gây nên chuyển hoá đường sacaroza. Do đó cần trung hoà nước mía.

Vậy mục đích chủ yếu của làm sạch NMHH

– Loại tối đa chất không đường ra khỏi nước mía hỗn hợp đặc biệt là những chất có hoạt tính bề mặt và chất keo.

– Trung hoà nước mía hỗn hợp.

– Loại tất cả những chất rắn dạng lơ lửng trong nước mía.

 

Kinh tế
Vấn đề bản gốc và thương mại điện tử
Kinh tế
Quảng cáo báo chí
Kinh tế
Khái quát thị trường điện từ