Marketing

Quan hệ cộng đồng và truyền thông


 

Quan hệ cộng đồng(PR) là một công cụ truyền thông quan trọng. Cộng ty không chỉ có quan hệ tốt với khách hàng và người cung ứng và các đại lý của mình mà phải có các mối quan hệ với đông đảo công chúng có quan tâm. Công chúng được định nghĩa là mọi nhóm người có quan tâm hay ảnh hưởng thực tế hay tiềm ẩn đến khả năng công ty đạt được những mục tiêu của mình.

Công chúng có thể tạo thuận lợi hay gây trở ngại cho công ty đạt được những mục tiêu của mình. Một công ty khôn ngoan phải có những biện pháp cụ thể để giải quyết tốt các quan hệ với công chúng then chốt. Quan hệ công chúng là để theo dõi thái độ của công chúng thuộc các tổ chức phân phối thông tin và giao tiếp để tạo dựng uy tín. Khi xảy ra các dư luận xấu phải đứng ra dàn xếp tạo ra dư luận xã hội tốt về các tin đồn và hình ảnh bất lợi đó.

Các hoạt động chủ yếu của quan hệ cộng đồng: Quan hệ với báo chí : nhằm đăng tải các thông tin có giá trị trên các phương tiện truyền thông đại chúng để thu hút sự chú ý đến một con người, sản phẩm, dich vụ hay một tổ chức; Tuyên truyền sản phẩm : là những nỗ lực khác nhau nhằm công bố về những sản phẩm cụ thể; Truyền thông của công ty : hoạt động này bao gồm truyền thông đối nội và đối ngoại nhằm làm cho mọi người hiểu sâu hơn về công ty; Vận động hành lang : là việc làm việc với các nhà lập pháp và các quan chức trong chính phủ để cổ động ủng hộ hay huỷ bỏ một đạo luật hay một quy định nào đó; Tham mưu là đề xuất với bán lãnh đạo những kiến nghị về các vấn đề có liên quan đến công chúng và về vị trí hình ảnh của công ty.

 

Marketing
Lịch sử PR
Marketing
Những tồn tại chủ yếu khi sử dụng Pr
Marketing
PR là nòng cốt trong quảng bá thương hiệu