Marketing

Khái niệm và quy trình quản trị rủi ro doanh nghiệp


Bất kỳ hoạt động kinh doanh nào cũng luôn tiềm ẩn những rủi ro. Do đó mà quản trị rủi ro là mối quan tâm hàng đầu trong nhiều doanh nghiệp, đòi hỏi người quản lý có thể nhận diện, xem xét, đánh giá các rủi ro có thể xảy đến. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp có thể tránh khỏi những rủi ro không đáng có cũng như có những phương án dự phòng và biện pháp khắc phục phù hợp. Vậy thế nào là quản lý rủi ro doanh nghiệp và một quy trình quản lý rủi ro sẽ diễn ra như thế nào? Bài viết sau đây sẽ trả lời những câu hỏi trên.

Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì?

Quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM) là một thuật ngữ được sử dụng trong kinh doanh để mô tả các phương pháp quản lý rủi ro mà các công ty sử dụng để xác định và giảm thiểu rủi ro có thể gây ra vấn đề cho doanh nghiệp. Mục đích của phương pháp này là để xác định, đánh giá và chuẩn bị cho những tổn thất, nguy hiểm và các khả năng gây hại tiềm ẩn khác có thể cản trở các hoạt động và mục tiêu của tổ chức hoặc dẫn đến tổn thất.

Quản lý rủi ro là một yếu tố thiết yếu trong quản lý chiến lược của bất kỳ tổ chức nào và cần được đưa vào các hoạt động đang diễn ra của doanh nghiệp.

Khái niệm quản lý rủi ro doanh nghiệp

Các loại rủi ro chính

 • Rủi ro nguy hiểm: bao gồm những rủi ro có mức độ đe dọa cao đối với tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản.
 • Rủi ro tài chính: đề cập đến rủi ro liên quan trực tiếp đến tiền, bao gồm các hậu quả tài chính như tăng chi phí hoặc giảm doanh thu.
 • Rủi ro chiến lược: là rủi ro ảnh hưởng hoặc được tạo ra bởi các quyết định kinh doanh chiến lược.
 • Rủi ro hoạt động là những rủi ro ảnh hưởng nghiêm trọng đến một tổ chức.

Quản lý rủi ro doanh nghiệp mang lại những lợi ích gì?

 • Giúp nhận thức rõ hơn về những rủi ro mà tổ chức phải đối mặt và khả năng ứng phó hiệu quả
 • Nâng cao niềm tin về việc đạt được các mục tiêu chiến lược
 • Cải thiện việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định và báo cáo
 • Tăng cường hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động

Các cách mà một doanh nghiệp có thể ứng phó với rủi ro

Một công ty có thể ứng phó với rủi ro theo 5 cách sau:

 • Công ty có thể tránh được rủi ro: Cách này thể hiện ở việc công ty từ bỏ hoạt động gây ra rủi ro vì công ty thà từ bỏ lợi ích của hoạt động đó hơn là phải gánh chịu rủi ro. Việc loại bỏ các rủi ro hoặc hoạt động có thể tác động tiêu cực đến tài sản của tổ chức. Ví dụ: việc hủy bỏ hoặc tạm dừng một dây chuyền sản xuất hoặc sản phẩm được đề xuất.
 • Công ty có thể giảm thiểu rủi ro: Điều này  thể hiện ở việc công ty tiếp tục tham gia vào hoạt động nhưng sẽ nỗ lực để giảm thiểu khả năng xảy ra hoặc giảm mức độ rủi ro. Điều này giúp giảm thiểu hoặc hạn chế mức độ nghiêm trọng của tổn thất. Ví dụ, ban quản lý có thể lập kế hoạch thường xuyên đến các nhà cung cấp chính của họ để xác định sớm các vấn đề tiềm ẩn. Hoặc một công ty giữ cho dòng sản phẩm nhưng đầu tư nhiều hơn vào kiểm soát chất lượng hoặc giáo dục người tiêu dùng về cách sử dụng sản phẩm.
 • Hành động thay thế : Việc xem xét các cách khả thi khác để giảm thiểu rủi ro.
 • Công ty có thể chia sẻ rủi ro: Các hành động chuyển giao rủi ro cho bên thứ ba, chẳng hạn như các cơ quan bảo hiểm. Ví dụ: mua một chính sách bảo hiểm có thể bảo hiểm mọi tổn thất bất ngờ cho doanh nghiệp.
 • Công ty có thể chấp nhận rủi ro: Sự thừa nhận các rủi ro đã xác định và sẵn sàng chấp nhận hậu quả của chúng. Điều này thể hiện ở việc công ty sẽ phân tích các kết quả tiềm ẩn và xác định xem liệu việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro có phù hợp về mặt tài chính hay không. Thông thường, bất kỳ tổn thất nào do rủi ro không được bảo hiểm hoặc tránh được là một ví dụ về chấp nhận rủi ro. 

Doanh nghiệp có thể làm gì khi đối mặt với rủi ro

Doanh nghiệp có thể làm gì khi đối mặt với rủi ro

Các yếu tố cốt lõi trong một quy trình quản lý rủi ro doanh nghiệp

Quy trình quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) tuân theo một quy trình rất khác biệt, trong đó nó chủ động xác định và đánh giá lại các rủi ro chính và các chiến lược khác nhau để đảm bảo an ninh tài chính cho doanh nghiệp. Quá trình này bao gồm năm yếu tố cụ thể:

 • Chiến lược/Thiết lập mục tiêu: Xác định các chiến lược và rủi ro liên quan của doanh nghiệp.
 • Xác định rủi ro: Xác định bối cảnh, phân tích, dự tính các trường hợp có thể xảy ra rủi ro. Cung cấp hồ sơ rõ ràng về các rủi ro chính có thể tác động tiêu cực đến tình hình tài chính chung của công ty.
 • Đánh giá rủi ro: Các rủi ro đã xác định được phân tích nghiêm ngặt để xác định cả khả năng, tiềm năng và mức độ ảnh hưởng của rủi ro.
 • Ứng phó với rủi ro: Xem xét các chiến lược ứng phó với rủi ro khác nhau và chọn các lộ trình có thể hành động phù hợp để điều chỉnh các rủi ro đã xác định với mức chấp nhận rủi ro của ban quản lý.
 • Lên kế hoạch, truyền thông và giám sát: Trong đó, lên kế hoạch gồm xây dựng mục tiêu, phân chia, giao quyền cho các bộ phận thực hiện và đánh giá. Thông tin và dữ liệu liên quan cần được theo dõi và truyền đạt liên tục ở tất cả các cấp phòng ban.

Cốt lõi của quy trình quản lý rủi ro doanh nghiệp

Cốt lõi của quy trình quản lý rủi ro doanh nghiệp 

Tổng kết

Rủi ro luôn là vấn đề nhức nhối trong các doanh nghiệp mà không ai mong muốn. Bài viết trên đã làm rõ khái niệm, các loại rủi ro, tầm quan trọng cũng như quy trình quản trị rủi ro doanh nghiệp hiệu quả để bạn có thể tham khảo và áp dụng để giải quyết những vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải.

>>Xem thêm: 9 vấn đề trong quản trị rủi ro

Marketing
Cải thiện chiến lược kinh doanh với các câu hỏi về hành vi khách hàng
Marketing
Những ý nghĩa về vai trò của nghiên cứu thị trường trong Doanh nghiệp
Marketing
Tìm hiểu về phần mềm Social Listening: Giải pháp tối ưu cho Doanh nghiệp trong thời đại kỹ thuật số