Marketing

Đối thủ cạnh tranh về khả năng thay thế trong marketing


 

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ thì các sản phẩm cũng ngày càng đa dạng và thỏa mãn tốt hơn so với yêu cầu của khách hàng. Sự cạnh tranh giữa các đối thủ trong cùng một thời luôn làm đau đầu các doanh nghiệp tuy nhiên vấn đề không chỉ dừng lại ở đó mà nó còn luon tiềm ẩn những nguy cơ hết sức khó khăn đó chính là những sản phẩm mới có tính ưu việt hơn, khả năng đáp ứng tốt hơn luôn sẵn sàng vào cuộc để thay thế những sản phẩm tương tự. Vậy điều này do đâu mà có? Sự thay thế sẽ diễn ra khi nào? Đó là những câu hỏi chung được đặt ra trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực Marketing luôn kéo theo những bước đột phá về sản phẩm, dịch vụ cung cấp sản phẩm, hình thưc bán hàng của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp ngày càng thân thiện với khách hàng hơn, càng hướng xu thế của sản phẩm vào nhu cầu trực tiêp, cũng như mong muốn về sản phẩm của khách hàng.

Chính những xu hướng biến đổi mạnh mẽ đó cùng với nhu cầu về sản phẩm của khách hàng ngày càng cao và đa dạng hơn nó đã tác động tới hoạt động nghiên cứu và sản xuất sản phẩm. Từ đó các sản phẩm mới luôn có xu hướng tiếp cận với thị trường một cách nhanh hơn.

Một vấn đề đáng phải quan tâm nữa trong sự cạnh tranh của các sản phẩm thay thế đó là sự tác động mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Khoa học công nghệ phát triển nó luôn kéo theo sự phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế. Sự tích lũy của khoa học công nghệ vào các quá trình sản xuất cũng như vào sản phẩm ngày càng cao. Điều đó ngày càng tạo ra những sản phẩm hoàn hảo hơn chất lượng hơn để thay thế những sản phẩm đang tồn tại từ trước.

Chính điều này luôn đặt các doanh nghiệp trong tình trạng phải tự đổi mới mình luôn tiếp thu những sự phát triển của công nghệ hoàn thiện các khả năng của công ty, tạo ra được sức mạnh cũng như thương hiệu cho công ty. Để làm được điều này các doanh nghiệp cần phải biết, cũng như phán đoán tốt thời điểm cần phải có sự đổi mới, tiếp thu những tinh hoa mà khoa học công nghệ mang lại.

Xác định được đối thủ cạnh tranh mới chỉ là giai đoạn đầu của quá trình Marketing. Tuy nhiên đây cũng là giai đoạn hết sức quan trong và có tính quyết định đối với các giai đoạn sau của quá trình Marketing.

Marketing
Những tồn tại chủ yếu khi sử dụng Pr
Marketing
Lịch sử PR
Marketing
Quan hệ cộng đồng và truyền thông