Du học

Những bước của quá trình tuyển chọn nhân viên


Bước1: Xem xét đơn xin việc

Bước đầu tiên trong quá trình tuyển chọn bao gồm việc xem xét hồ sơ xin việc do người dự tuyển thiết kế theo mẫu công ty biên soạn, phòng nhân sự đánh giá xem ứng viưên có phù hợp với nhu cầu của công ty hay không

Bước2: Thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm: là phương pháp giúp công ty phát hiện những điểm mạnh và điểm yếu của ứng viên từ đó có kế hoạch giao việc cụ thể đối với họ

Bước 3: Phỏng vấn

Là phương pháp để lựa trọn một ứng viên thích hợp dù ứng viên này sẽ đảm  nhiêm một chức vụ hoạc một công việc nào từ cấp thấp nhất trong xí nghiệp  cho đến cấp chỉ huy.

Bước 4. sưu tra lý lịch

Sau khi đã trắc nghiệm , phỏng vấn sơ bộ và phỏng vấn sâu, nhà quản trị nân kiểm tra lại tất cả những điều mà ứng viên trình bầy cố đúng sựn thật hay không, ngoaoif ra nhà quản trị cần tìm hiểu thêm một điều nét về ứng viên. nghĩa là một ứng viên nói về ứng viên

Bước 5. khám sức khỏe và tuyển dụng

Bước này nhà tuyển dụng cần kiểm tra sức khỏe của ứng viên xem có đủ điều kiện để thực hiện công viên hay không từ dó đưa ra quyết định tuyển dụng.

Bước 6. Dẫn ứng viên đi và giới thiệu sơ qua công việc mà họ đảm nhận đẻ tránh bỡ ngỡ hoặc cho họ làm thử công việc.

Bước7. Ra quyết định tuyển dụng: sau khi ứng cử viên đạt yêu cầu các bước trên phòng nhân sự phải có quyết định tuyển dụng họ bằng các văn bản thỏa thuận giữa hai bên.

Du học
Nội dung của kế hoạch cuộc đời
Du học
Người xuất khẩu lao động được hỗ trợ vốn như thế nào