Kinh tế

Nguyên nhân dẫn đến nhược điểm của dệt may Vinatex


Nguyên nhân làm cho các điểm yếu nêu trên vẫn đang tồn tại trong Tập Đoàn Dệt May Việt Nam là do thời gian sửa đổi cơ cấu lại Tông Công Ty Dệt May Việt Nam mới thực hiện vào cuuối năm 2005 cho đến nay gần 2 năm là một khoảng thời gian quá ngắn để Tập Đoàn khắc phục hết các yếu kém đã tổn tại từ lâu trong nội bộ ngành dệt may. Trước đây, hệ thống trang thiết bị sản xuất rất lạc hậu và nguồn nguyên liệu không được quan tâm quy hoạch tốt. Đồng thời nguồn cung phụ liệu dệt may cũng không được quan tâm đầu tư sản xuất trong nước.

Đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng năng lực sản xuất kém và thiếu nguồn cung nguyên phụ liệu dệt may làm ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam. Bên cạnh đó là với cơ chế quản lý bao cấp không chú trọng đến nền kinh tế thị trường nên hoạt động marketing không được chú trọng đến. Kể từ khi tái cơ cấu lại Tổng Công Ty Dệt May Việt Nam thành Tập Đoàn Dệt May Việt Nam được hoạt động sản xuất theo cơ chế thị trường từng bước đẩy mạnh phát triển hoạt động marketing.

Vậy để khắc phục được những nhược điểm nêu trên cần phải có thời gian và nguồn vốn để khắc phục. Hiện nay Vinatex cũng đang từng bước thực hiện đầu tư lại nguồn cung nguyên phụ liệu giải quyết tình trạng thiếu hụt nguyên phụ liệu. Thực hiện đầu tư công nghệ để năng cao năng lực sản xuất. Nâng cao năng lực marketing từ khâu thiết kế thời trang đến quá trình thúc đẩy bán hàng ra thị trường.

 

Kinh tế
Sản phẩm của CT thiết bị công nghiệp đa ngành
Kinh tế
Cơ sở lí thuyết của làm sạch nước mía
Kinh tế
Tham gia vào dây chuyền toàn cầu hóa của ngành điện tử