Kinh tế

Lựa chọn phương án SX của CTCP thiết bị công nghiệp


Một kế hoạch sản xuất có hiệu quả và tính khả thi cao là kế hoạch đáp ứng được các yêu cầu : khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng và thị trường ở mức cao nhất có thể và khai thác được tối đa các nguồn lực, lợi thế của doanh nghiệp . Vì vậy, để xây dựng kế hoạch sản xuất , các cán bộ xây dựng kế hoạch của Nhà máy phải nghiên cứu , phân tích kỹ tình hình sản xuất thực tế hai năm trước của Nhà máy và các nguồn lực hiện có trong Nhà máy và Công ty.

Đồng thời sau khi đã thu thập được các số liệu về tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 9 tháng đầu năm , Nhà máy tiến hành phân tích tình hình thực hiện và phân tích thực trạng và khả năng phát huy năng lực sản xuất của 9 tháng đầu năm. Nhà máy rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và việc thực hiện chúng để đề ra những biện pháp và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế cho công tác xây dựng kế hoạch sản xuất năm tới . Từ những phân tích trên , những nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất hay hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất sẽ được phát hiện , chỉ rõ và làm căn cứ để điều chỉnh kế hoạch năm báo cáo và dự kiến kế hoạch cho năm sau.

Để xây dựng kế hoạch năng lực sản xuất của nhà máy , các cán bộ của phòng kinh doanh tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất phải tham khảo lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan , cụ thể :

Về năng lực sản xuất của nhà máy : Năng lực sản xuất của nhà máy phụ thuộc vào tình trạng trang thiết bị máy móc của các xưởng sản xuất gồm phân xưởng sản xuất bu lông, phân xưởng sản xuất đai ốc, phân xưởng cơ điện – dụng cụ; phân xưởng nhiệt luyện; phân xưởng kéo thép; phân xưởng mạ nhúng kẽm nóng.

Vì vậy, ngoài việc phân tích đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất hàng năm các cán bộ xây dựng kế hoạch sản xuất của Phòng Kinh doanh phải làm việc trực tiếp với Phòng Kỹ thuật – Sản xuất và các phân xưởng để nắm bắt năng lực thực tế và cùng các đơn vị đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất của toàn nhà máy phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất. Do Nhà máy Quy chế II nằm trong quy hoạch phải di rời vì vậy các giải pháp chủ yếu để nâng cao năng lực sản xuất của nhà máy là kế hoạch duy tu, sửa chữa, phục hồi một số máy hiện có tại nhà máy.

Về định mức sản xuất sản phẩm : Các chỉ tiêu định mức sản xuất sản phẩm do Phòng Kỹ thuật – Sản xuất chịu trách nhiệm xây dựng và được Tổng giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp phê duyệt năm 2004. Trong quá trình thực hiện các định mức được điều chỉnh khi áp dụng những cải tiến kỹ thuật hoặc tình trạng kỹ thuật máy móc không đáp ứng được .

 

Kinh tế
Vấn đề bản gốc và thương mại điện tử
Kinh tế
Đánh giá tình hình BHTT của CT thiết bị công nghiệp đa ngành
Kinh tế
Phân loại quảng cáo