Du học

Không khí buổi phỏng vấn


Cuộc phỏng vấn phải có tính cách theo hai chiều, nghĩa là ứng viên đến dự không phải chỉ để bị nhận xét, mà ngược lại ứng viên đến là để thăm dò cũng như tìm hiểu về Công ty và những điều kiện làm việc của Công ty. Đôi khi, vì phỏng vấn viên là người có kinh nghiệm hay kiến thức tổng quát kém hơn ứng viên, do đó những câu hỏi quá dở của phỏng vấn viên vô tình tạo cho ứng viên nhiều khó chịu. Điều này sẽ đào sâu hố ngăn cách giữa hai người, làm cho ứng viên có ý niệm xấu về công ty và đôi khi ứng viên sẽ không còn giữ ý muốn vào làm việc với công ty nữa.

 

Ngược lại, nếu phỏng vấn viên là một người có trình độ hiểu biết cao và thường đặt ra những câu hỏi khó xem phản ứng của ứng viên ra sao. Điều này phỏng vấn viên đã vô tình làm cho ứng viên lúng túng, sợ sệt, và từ khởi điểm này phỏng vấn viên đã tạo cho ứng viên một mặc cảm tự ti. Do đó buổi phỏng vấn phải thỏai mái, cả phỏng vấn viên và ứng viên không nên làm việc trong một tình trạng căng thẳng. Sau đây là những điểm cần lưu ý:

 

Phỏng vấn viên phải điều hướng như thế nào để ứng viên có dịp đặt những câu hỏi, vì đa số các ứng viên đều có khuynh hướng thụ động, họ chỉ trả lời hơn là đặt câu hỏi. Phỏng vấn viên không nên tiếp đón ứng viên trong phòng làm việc của ông ta, vì như vậy ứng viên sẽ có cảm tưởng e dè, sợ sệt…

 

Vì khung cảnh trong phòng làm việc của phỏng vấn viên phần nào uy quyền của ông ta.

 

Trong khi phỏng vấn, phỏng vấn viên không nên ghi chú nhiều vì như vậy vô tình làm cho ứng viên đâm ra lo sợ và rối trí. Hơn nữa để giúp cho không khí được cởi mở thân mật phỏng vấn viên có thể mới ứng viên cùng giải khát. Phỏng vấn viên nên giành tất cả thời gian cần thiết vào buổi phỏng vấn, nghĩa là phỏng vấn viên nên thu xếp một thời khóa biểu thuận lợi nhất để không bị quấy rầy trong buổi phỏng vấn để cho ứng viên không có cảm tưởng là mình bị hắt hủi, khó chịu… Nói cách khác phỏng vấn phải tạo ra một khung cảnh thích hợp, tạo sự thông cảm hấp dẫn cho ứng viên cũng như đừng bao giờ làm cho ứng viên cảm thấy e dè nghi ngờ hoặc sợ hãi trong khi đối ngoại.

 

Nói tóm lại: để thành công người ta không nên đặt cuộc phỏng vấn trong tinh thần thi tuyển

Du học
Người xuất khẩu lao động được hỗ trợ vốn như thế nào
Du học
Nội dung của kế hoạch cuộc đời