Kinh tế

Kết quả thực hiện KHSX giai đoạn 2002


Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất sản phẩm của nhà máy Quy chế II ta thấy, tình hình thực hiện gần sát với kế hoạch đề ra. Mức sai lệch ít nhất là đối với mặt hàng kéo thép 0,03%. Mức sai lệch nhiều nhất là đối với mặt hàng bu lông 4,32% , nguyên nhân là năm 2006 máy móc thiết bị của phân xưởng sản xuất chính gặp sự cố nghiêm trọng phải khắc phục trong thời gian dài, Nhà máy phải từ chối một số đơn hàng của khách hàng.

Để đạt được kết quả trên chính là nhờ sự điều chỉnh kế hoạch vào đầu quý IV hàng năm của Nhà máy. Do có sự điều chỉnh này mà kế hoạch sản xuất của Nhà máy có mức độ sai lệch giữa thực hiện và kế hoạch là nhỏ. Tuy nhiên, việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất chỉ là giải pháp tình thế có ý nghĩa về mặt hình thức đối với kế hoạch ngắn hạn, bởi vì các hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy là một quá trình gồm nhiều mắt xích, hoạt động của các đơn vị trong Nhà máy và các hoạt động này có quan hệ nhân quả, mật thiết với nhau.

Do vậy, khi điều chỉnh kế hoạch sản xuất thì các kế hoạch khác cũng phải được điều chỉnh theo. Nếu Nhà máy thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất thụ động như hiện nay thì sẽ có những mắt xích không thể điều chỉnh được và điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Nhà máy. Khi điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất, để giảm bớt những ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu như tổng doanh thu tiêu thụ, các khoản nộp ngân sách Nhà nước.

Nhà máy căn cứ vào nhu cầu thị trường điều chỉnh tăng kế hoạch sản xuất ở các phân xưởng sản xuất phụ và tăng kế hoạch gia công mua ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khi tăng kế hoạch gia công , mua ngoài Nhà máy phải tốn nhiều chi phí để kiểm soát chất lượng hàng hoá gia công mua ngoài. Vì vậy , việc điều chỉnh này chỉ mang tính tạm thời , về lâu dài Nhà máy cần xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh với những giải pháp toàn diện và đồng bộ.

 

Kinh tế
Định hướng phát triển của ngành dệt may thành phố
Kinh tế
Quảng cáo báo chí
Kinh tế
Sản phẩm của CT thiết bị công nghiệp đa ngành