Kinh tế

Hệ thống pháp luật điều chỉnh về dệt may cần chú ý


Bao gồm các luật như sau:

Luật điều tiết nhập khẩu đối với hàng dệt may: Do là thành viên của WTO, và có tham gia vào Hiệp định Đa Sợi ( MFA- Multi Fiber Arrangement), cho nên hàng dệt may vào nước Mỹ phải tuân thủ theo những quy tắc chung của MFA. Tuy nhiên, hiệp định này không còn có hiệu lực đối với các thành viên của WTO từ ngày 01/01/2005.

Quy định về hệ thống hạn ngạch: Căn cứ vào các quyết định của MFA, Tổng thống Mỹ quyết định việc đàm phán Hiệp định hàng dệt song phương giữa Mỹ và các nước. Hiệp định hàng dệt may song phương được xây dựng trên cơ sở thương lương với thời hạn có hiệu lực từ 3 đến 6 năm. Mức quota nhập khẩu hàng dệt may vào thị trường Mỹ sẽ được xác định trên cơ sở trị giá hoặc khối lượng hàng dệt may được đưa vào thị trường Mỹ ở thời điểm đàm phán.

Quyền tự vệ : áp dụng điều 19 của GATT, Mỹ ápp dụng quyền tự vệ nghĩa là tuy cho các nước ưu đãi về thuế và phi thuế nhưng nếu xét thấy sản xuất trong nước bị phương hại thì Mỹ sẽ giành quyền đơn phương hủy bỏ các ưu đãi đó và áp dụng các biện pháp hạn chế.

Luật chống phá giá -Thuế đối kháng: Luật pháp Hoa Kỳ qui định chống bán phá giá trong thương mại quốc tế. Khi có hiện tượng một nước bán phá giá vào Mỹ, thì Mỹ sẽ cho điều tra và nếu kết quả điều tra khẳng định

 

Từ ngày 1/6 phải khai báo khi bán xe

Theo đó từ 1/6 tới, các trường hợp cấp mới, đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe; cấp hồ sơ sang tên, di chuyển xe; cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe thì thời gian hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất thời gian xác minh và hoàn thành thủ tục không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thông tư nêu rõ, ngay khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng xe, chủ xe phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe đó để theo dõi.

Trường hợp chủ xe không thông báo thì tiếp tục phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chiếc xe đó đến khi tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6.

http://www.mercedes-benz.com.vn/content/vietnam/mpc/mpc_vietnam_website/vi/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/c-class/_w204/facts_/design.html

.

Kinh tế
Phân loại quảng cáo
Kinh tế
Tham gia vào dây chuyền toàn cầu hóa của ngành điện tử
Kinh tế
Quảng cáo báo chí